• Поморие

  Градът на нашите мечти.

 • Поморие

  Суровата красота.

 • Поморие

  Морето е част от нас.

 • Поморие

  И ние сме част от морето

Във връзка с чл. 26 ал.2 от ЗНА в 30 дневен срок от публикуване на настоящият проект на интернет страницата на Общински съвет, заинтересованите лица могат да направят предложения и да изразят становища по проекта за изменение на Правилник за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица

02.12.2016г.

                                                                        Проект!

ПРАВИЛНИК

ЗА РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕДНОКРАТНИ БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ В ПОЛЗА НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

Изтегли:
Свали този файл (Правилник помощи.pdf)Правилник помощи.pdf310 КБ382 Сваляния