Общински съветници

Име Позиция Мобилен
Адам Георгиев Адамов Председател на Общински Съвет Поморие 0882420076
Сийка Димитрова Технически сътрудник 0882420154
Миглена Драгнева Технически сътрудник
Любо Пеев Липчев Председател на комисията по образование, култура, вероизповедания, здравеопазване и спорт 0888206969
Борислав Киров Ангелов Общински съветник 0876249212
Васил Костадинов Милтиядов Общински съветник 0876249213
Георги Петров Трухчев Общински съветник 0876249214
Георги Тошков Вражев Общински съветник 0876249204
Даниела Панайотова Радева Общински съветник 0876249219
Живко Великов Куцаров Председател на комисията по туризъм, търговия, спорт, младежки дейности и основни поминъци 0877684498
Ива Димитрова Кусева Председател на комисията по закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 0882420115
Илиан Христов Щерев Председател на комисията по финанси и европейска интеграция 0876249226
Катя Аргирова Христофорова Председател на комисията по законност и обществен ред 0876249225
Милена Енева Георгиева Председател на комисията по устройство на територията, строителство, околна среда и общинска собственост 0882420043
Невзат Ахмед Топал Общински съветник 0877631559
Неделчо Стайков Стайков Общински съветник 0882420044
Никодим Стоянов Стоянов Общински съветник 0882420130
Пламен Асенов Огнянов Общински съветник 0877631847
Ради Иванов Рашков Общински съветник 0877632856
Смаил Бейтула Смаил Общински съветник 0877634955
Христо Парашкевов Парашкевов Общински съветник 0882420141
Христо Стоянов Широков Общински съветник 0876249228
Юсеин Мехмед Мехмед Заместник-председател на Общински Съвет Поморие 0882420142