Общински съветници

на . . Посещения: 8157

 

 •                  Борислав Киров Ангелов

  Дата на раждане: 19 декември 1968 година

  Образование: средно - Електротехник

  Избран от: ПП ГЕРБ

  Председател на комисия: НЕ

  За контакти: натиснете тук

 •                  Васил Милтиядов Костадинов

  Дата на раждане: 23 юни 1964 година

  Образование: висше Медицина

  Избран от: ПП Партия на зелените

  Председател на комисия: НЕ

  За контакти: натиснете тук

 •                  Георги Петров Трухчев

  Дата на раждане: 24 февруари 1960 година

  Образование: висше ВМЕИ - Машинен инженер              

  Избран от: Коалиция Реформаторски Блок

  Председател на комисия: НЕ

  За контакти: натиснете тук

 •                  Георги Тошков Вражев

  Дата на раждане: 12 юли 1983 година

  Образование: висше бакалавър Национална спортна академия - Треньор

  Избран от: ПП ГЕРБ

  Председател на комисия: НЕ

  За контакти: натиснете тук

 •                  Даниела Панайотова Радева

  Дата на раждане:  08 юли 1968 година

  Образование: висше Медицина

  Избран от: Национален фронт за спасение на България

  Председател на комисия: НЕ

  За контакти: натиснете тук

 •                  Живко Великов Куцаров

  Дата на раждане: 18 юли 1979 година

  Образование: висше Математика и информатика

  Избран от: Коалиция Реформаторски блок

  Председател на комисия: По туризъм, търговия, спорт, младежки дейности и основни поминъци

  За контакти: натиснете тук

 •                  Ива Димитрова Кусева

  Дата на раждане: 23 февруари 1977 година

  Образование: висше Юридическо

  Избран от: БСП

  Председател на комисия: По закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

  За контакти: натиснете тук

 •                 Илиан Христов Щерев 

  Дата на раждане: 02 април 1964 година

  Образование: висше Икономическо

  Избран от: ПП ГЕРБ

  Председател на комисия: По финанси и европейска интеграция

  За контакти: натиснете тук

 •                  Катя Аргирова Христофорова

  Дата на раждане: 03 септември 1969 година

  Образование: висше Юридическо

  Избран от: Бъдеще народен съюз - ВМРО

  Председател на комисия: По законност и обществен ред

  За контакти: натиснете тук

 •                  Любо Пеев Липчев 

  Дата на раждане: 28 април 1960 година

  Образование: висше - икономика

  Избран от: ПП ГЕРБ

  Председател на комисия: По образование, култура, вероизповедания, здравеопазване и социална политика

  За контактинатиснете тук

   

 •                  Милена Енева Георгиева

  Дата на раждане: 08 април 1972 година

  Образование: висше Медицина              

  Избран от: ПП ГЕРБ

  Председател на комисия: По устройство на територията, строителство, околна среда и общинска собственост

  За контакти: натиснете тук

 •                  Невзат Ахмед Топал

  Дата на раждане: 17 декември 1982 година

  Образование: висше Строителен инженер

  Избран от: ДПС

  Председател на комисия: НЕ

  За контакти: натиснете тук

 •                  Неделчо Стайков Стайков

  Дата на раждане: 27 ноември 1956 година

  Образование: средно

  Избран от: ПП ГЕРБ

  Председател на комисия: НЕ

  За контакти: натиснете тук

 •                  Никодим Стоянов Стоянов

  Дата на раждане: 07 октомври 1956 година

  Образование: висше Магистър по политология и педагогика

  Избран от: БСП

  Председател на комисия: НЕ

  За контакти: натиснете тук

 •                  Пламен Асенов Огнянов

  Дата на раждане: 15 януари 1972 година

  Образование: висше Магистър по право              

  Избран от: ДПС

  Председател на комисия: НЕ

  За контакти: натиснете тук

 •                  Ради Иванов Рашков

  Дата на раждане: 16 юли 1995

  Образование: средно

  Избран от: ВМРО

  Председател на комисия: НЕ

  За контакти: натиснете тук

 •                  Смаил Бейтула Смаил

  Дата на раждане: 15 януари 1975 година

  Образование: средно              

  Избран от: ДПС

  Председател на комисия: НЕ

  За контакти: натиснете тук

 •                  Христо Парашкевов Парашкевов

  Дата на раждане: 15 юни 1966 година

  Образование: средно специално - Механотехникум             

  Избран от: ПП ГЕРБ

  Председател на комисия: НЕ

  За контакти: натиснете тук

 •                  Христо Стоянов Широков

  Дата на раждане: 23 окромври 1966 година

  Образование: средно

  Избран от: ДПС

  Председател на комисия: НЕ

  За контакти: натиснете тук