• Поморие

  Градът на нашите мечти.

 • Поморие

  Суровата красота.

 • Поморие

  Морето е част от нас.

 • Поморие

  И ние сме част от морето

 

Р Е Ш Е Н И Я

 

ОТ ДВАДЕСЕТ И ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 20.04.2017г.

 

                                         /мандат 2015-2019г./

Изтегли:
Свали този файл (25-то заседание.pdf)25-то заседание.pdf579 КБ460 Сваляния

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОМОРИЕ

Дневен ред 24-то заседание

 

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.10, ал.2, т.1 от Правилника за организацията  и дейността на Общински съвет – Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам двадесет и четвърто /извънредно/ заседание на Общински съвет - Поморие на 05.04.2017г./сряда/ от 16.00 часа в зала № 2 на Община Поморие при следния проект за

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1.ОС-228/03.04.2017г. - Докладна записка от д-р Жени Караилиева- – Управител на „МБАЛ-Поморие” ЕООД, относно даване съгласие „МБАЛ-Поморие” ЕООД гр.Поморие да сключи договор за банков кредит за оборотни средства в размер на 100 000лв., като предостави нужните обезпечения – залог на вземания от предоставена субсидия и договор с НЗОК.

 Най-учтиво Ви каня да вземете участие в работата на Общински съвет – Поморие.

АДАМ АДАМОВ  /п/

Председател на Общински съвет – Поморие

Изтегли:
Свали този файл (Дневен ред 24-то заседание.pdf)Дневен ред 24-то заседание.pdf191 КБ342 Сваляния