Комисии

на . . Посещения: 5375

КОМИСИИ   В  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОМОРИЕ

/мандат 2015-2019г./

 

 • КОМИСИЯ ПО ЗАКОННОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД

  Име

  Телефон

  1

  Катя Аргирова Христофорова – Председател на комисия

  0876249225

  2

  Ася Атанасова Пеева

  0882420072

  3

  Ива Димитрова Кусева

  0882420115

  4

  Неделчо Стайков Стайков

  0882420044

  5

  Борислав Киров Ангелов

  0876249212

  6

  Даниела Панайотова Радева

  0876249219

  7

  Пламен Асенов Огнянов

  0877631847

 • КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

  Име

  Телефон

  1

  Ася Атанасова Пеева – Председател на комисия

  0882420072

  2

  Адам Георгиев Адамов

  0882420076

  3

  Борислав Киров Ангелов

  0876249212

  4

  Васил Милтиядов Костадинов

  0876249213

  5

  Даниела Панайотова Радева

  0876249219

  6

  Никодим Стоянов Стоянов

  0882420130

  7

  Невзат Ахмед Топал

  0877631559

 • КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, СТРОИТЕЛСТВО, ОКОЛНА СРЕДА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

  Име

  Телефон

  1

  Милена Енева Георгиева – Председател на комисия

  0882420043

  2

  Христо Стоянов Широков

  0876249228

  3

  Никодим Стоянов Стоянов

  0882420130

  4

  Смаил Бейтула Смаил

  0877634955

  5

  Ради Иванов Рашков

  0877632856

  6

  Георги Тошков Вражев

  0876249204

  7

  Илиан Христов Щерев

  0876249226

 • КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ И ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ

  Име

  Телефон

  1

  Илиан Христов Щерев – Председател на комисия

  0876249226

  2

  Христо Парашкевов Парашкевов

  0882420141

  3

  Юсеин Мехмед Мехмед

  0884420142

  4

  Никодим Стоянов Стоянов

  0882420130

  5

  Милена Енева Георгиева

  0882420043

  6

  Георги Петров Трухчев

  0876249214

  7

  Живко Великов Куцаров

  0877684498

 • КОМИСИЯ ПО ТУРИЗЪМ, ТЪРГОВИЯ, СПОРТ, МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ  И ОСНОВНИ ПОМИНЪЦИ

  Име

  Телефон

  1

  Живко Великов Куцаров – Председател на комисия

  0877684498

  2

  Ива Димитрова Кусева

  0882420115

  3

  Ради Иванов Рашков

  0877632856

  4

  Христо Стоянов Широков

  0876249228

  5

  Георги Тошков Вражев

  0876249204

  6

  Христо Парашкевов Парашкевов

  0882420141

  7

  Неделчо Стайков Стайков

  0882420044

 • КОМИСИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

  Име

  Телефон

  1

  Ива Димитрова Кусева - Председател на комисия

  0882420115

  2

  Пламен Асенов Огнянов

  0877631847

  3

  Катя Аргирова Христофорова

  0876249225