• Поморие

  Градът на нашите мечти.

 • Поморие

  Суровата красота.

 • Поморие

  Морето е част от нас.

 • Поморие

  И ние сме част от морето

   

                                                                             КОМИСИЯ ПО ЗАКОННОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД                                                                                    П Р О Т О К О Л   № 1/01. 06. 2016г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОМОРИЕ

 

Р Е Ш Е Н И Я

ОТ ДВАНАДЕСЕТО /ИЗВЪНРЕДНО/  ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 18.05.2016г.

/мандат 2015-2019г./

Изтегли:
Свали този файл (12-то заседание.pdf)12-то заседание.pdf240 КБ466 Сваляния