Протокол №1/01.06.2016г.-подбор по документи на кандидатите за обществен посредник на Община Поморие

Написана от Нели Панева на . Посещения: 1464

   

                                                                             КОМИСИЯ ПО ЗАКОННОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД                                                                                    П Р О Т О К О Л   № 1/01. 06. 2016г.

Решения от 12-то /извънредно/ заседание проведено на 18.05.2016г.

Написана от Сийка Димитрова на . Посещения: 933

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОМОРИЕ

 

Р Е Ш Е Н И Я

ОТ ДВАНАДЕСЕТО /ИЗВЪНРЕДНО/  ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 18.05.2016г.

/мандат 2015-2019г./

Изтегли:
Свали този файл (12-то заседание.pdf)12-то заседание.pdf240 КБ442 Сваляния