Решения от 1-то заседание проведено на 04.11.2015г.

на . . Посещения: 746

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ПОМОРИЕ

  Р Е Ш Е Н И Я

ОТ ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 04.11.2015г.

/МАНДАТ 2015-2019г./

 

 

 

        По т.1 от дневния ред: “Избор на Председател на общинския съвет съгласно чл.21, ал.1, т.3 във връзка с чл.24, ал.1 от ЗМСМА” се прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 1/04.11.2015г.

        На основание чл.21, ал.1, т.3 във връзка с чл.24, ал.1 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие избира АДАМ ГЕОРГИЕВ АДАМОВ за председател на Общинския съвет, мандат 2015-2019г.

 

        По т.2 от дневния ред: “Избор на временна комисия за изработване на проект за Правилник за работа на  Общинския съвет и постоянните комисии към него” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 2/04.11.2015г.

        На основание чл.48, ал.1 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие избира временна комисия, която в двуседмичен срок да изготви  проект за Правилник за работата на общинския съвет и постоянните комисии към него в състав:

ЮСЕИН МЕХМЕД МЕХМЕД

ИВА ДИМИТРОВА КУСЕВА

МИЛЕНА ЕНЕВА ГЕОРГИЕВА

АСЯ АТАНАСОВА ПЕЕВА

ДАНИЕЛА ПАНАЙОТОВА РАДЕВА

ВАСИЛ МИЛТИЯДОВ КОСТАДИНОВ

ЖИВКО ВЕЛИКОВ КУЦАРОВ

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОМОРИЕ

 

Изтегли:
Свали този файл (1-то-заседание.pdf)1-то-заседание.pdf63 КБ372 Сваляния