Решения от 1-то заседание проведено на 01.11.2019г.

на . . Посещения: 437

Р Е Ш Е Н И Я

ОТ ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 01.11.2019г.

/МАНДАТ 2019-2023г./

 

 

Решенията ще влязат в сила след изтичането на сроковете по чл.45 от ЗМСМА – 19.11.2019г.

По т.1 от дневния ред: “Избор на Председател на общинския съвет съгласно чл.21, ал.1, т.3 във връзка с чл.24, ал.1 от ЗМСМА” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 1/01.11.2019г.

         На основание чл.21, ал.1, т.3 във връзка с чл.24, ал.1 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие избира АДАМ ГЕОРГИЕВ АДАМОВ за Председател на Общинския съвет, мандат 2019-2023г.

 

         По т.2 от дневния ред: “Избор на временна комисия за изработване на проект за Правилник за работа на  Общинския съвет и постоянните комисии към него”  се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 2/01.11.2019г.

            На основание чл.48, ал.1 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие избира временна комисия, която да изготви  проект за Правилник за работата на общинския съвет и постоянните комисии към него в състав:

         КАТЯ АРГИРОВА ХРИСТОФОРОВА

         ПЕТЯ ЯНЕВА АРНАУДОВА

         ИВА  ДИМИТРОВА КУСЕВА

         БЕЙХАН АЛИ МУСТАФА

         ГЕОРГИ ТОШКОВ ВРАЖЕВ

        

                                                                                                                  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОМОРИЕ

 

Изтегли:
Свали този файл (1-во заседание-решения.pdf)1-во заседание-решения.pdf148 КБ357 Сваляния