Съобщение

на . . Посещения: 354

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

         На 01 ноември 2019 година /петък/, на основание чл.23, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Областният управител на област Бургас, свиква в залата на Община Поморие от 11.00 часа ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет - Поморие, мандат 2019 – 2023 година.

 

                                                                                                                                                     Председател на Общински     съвет      

                                                                                                                                                                  Поморие:  /п/

                                                                                                                                                                       /Адам Адамов  /

Изтегли:
Свали този файл (съобщение сесия.pdf)съобщение сесия.pdf109 КБ232 Сваляния